Apparatskåpskylare

Undvik driftsstörningar i elektronisk utrustning på grund av värme, smuts och fukt!
Våra apparatskåpskylare bibehåller klassning enligt NEMA 4/IP66, 4X/IP66 och NEMA 12/IP54