Flödesförstärkare

För ventilation, utsug, kylning, renblåsning – helt utan rörliga delar!