Luftknivar

Ger en effektiv ridå av luft med låg ljudnivå för renblåsning, torkning och kylning.