Spånsugar tryckluft

Robusta industridammsugare för uppsugning av flis, spån m.m.